Genitale wratten zwanger

Ook tijdens de zwangerschap is er altijd een kans dat u besmet raakt met HPV en genitale wratten oploopt. De wratten zelf hebben geen negatieve invloed op de foetus en brengen geen gevaar met zich mee. Wel is het van groot belang dat er wordt gelet op het gebruik van medicijnen. Enkele medicijnen kunnen niet gebruikt worden tijdens de swangerschap.

Medicijnen en groeiende foetus

Vooral de eerste drie maanden van de zwangerschap zijn erg belangrijk in de ontwikkeling van de foetus. In deze periode zijn er veel medicijnen die niet gebruikt kunnen worden. Daarbij zitten ook medicijnen die soms worden voorgeschreven bij de behandeling van genitale wratten. Wanneer u genitale wratten heeft, maar ook zwanger bent, is het van groot belang dat u uw arts inlicht over het feit dat u zwanger bent. Zo kan de arts bepalen welke medicijnen u kunt gebruiken, zonder dat de foetus gevaar loopt.

Genitale wratten tijdens bevalling

In theorie kan het virus dat zorgt voor genitale wratten worden overgedragen bij een bevalling. Dit blijkt soms ook het geval te zijn, zij het zelden. Dit zorgt slechts zeer zelden voor het ontstaan van wratten bij de baby. Let wel op bij oudere kinderen bij het verschonen van luiers of ondergoed. Het virus kan zich op de handen bevinden en op die manier worden overgedragen op het kind. Bij jonge kinderen kunnen er wel genitale wratten ontstaan, zij het wederom vrij zeldzaam.