Genitale wratten behandeling

In de meeste gevallen is behandeling van genitale wratten niet noodzakelijk. Het lichaam zal op een gegeven moment zelf het virus opruimen dat verantwoordelijk is voor de wratten. Uiteraard wil je zo snel mogelijk van de wratten af. Om genezing te bespoedigen kun je het lichaam een handje helpen met verschillende crèmes of zelfs lichte chirurgische ingrepen.

Medicijnen/crèmes

- Imiquimod is een op recept verkrijgbaar medicijn dat het eigen afweersysteem stimuleert om het virus op te ruimen. Het medicijn is als crème verkrijgbaar. Je smeert de crème op de wratten, waardoor de wratten in korte tijd zullen verdwijnen.
- Podofyllotoxine is een vrij agressieve stof in meerdere producten tegen wratten. Onder andere condylline en wartec gebruiken podofyllotoxine in hun aanstipvloeistof. Je kunt de wratten thuis aanstippen waardoor ze in korte tijd zullen afsterven, waardoor de huid zich kan herstellen.

Chirurgische ingrepen

Er zal over het algemeen niet snel voor een chirurgische ingreep gekozen worden. Alleen in ernstige gevallen, of wanneer bovenstaande medicijnen niet helpen stapt men over op een chirurgische ingreep. Bij de meeste ingrepen worden de wratten bevroren of juist weggebrand. Dit kan op verschillende manieren bewerkstelligd worden.

Vaak wordt het zuur trichloorazijn gebruikt, een zeer irriterende stof waar voorzichtig mee moet worden omgegaan. De stof bijt door huid heen en kan bij juist en gedoseerd gebruik de wrat verwijderen. Een andere manier van wegbranden is elektrocoagulatie, wat onder verdoving dient te gebeuren. Wanneer wratten zich op moeilijk bereikbare plekken bevinden, zoals in de anus, plasbuis of dieper in de vagina, kan ervoor worden gekozen de wratten weg te laseren met de zogenaamde CO2-laser.

De overige twee manieren zijn het bevriezen van de wratten met vloeibaar stikstof (cryotherapie)en het chirurgisch wegsnijden van de wratten. Bij het bevriezen van de wratten sterven de wratten af en vallen vanzelf van de huid. Het chirurgisch wegsnijden van wratten wordt enkel gedaan bij zeer grote wratten.